חדשות  הדפס

בדיקת קרינה
חשיבות ביצוע בדיקות קרינה עוד טרם סיום הבניה.


בדיקת קרינה

הקרינה החשמלית - קרינה מגנטית הנפלטת ממקורות מתח וחשמל גבוה מאוד מסוכנת לציבור דיירים במבנה. עם סיום התקנת והפעלת החשמל בבניין

כולל חיבור חשמל לכל הדירות - חובה לבצע בדיקות קרינה על ידי גורם מקצועי ומומחה לכך. כל בדיקה אחרת על ידי שיפוצניק או בנאי מצויי - הינה בבחינת חאפ לאפ ישראלי. הבדיקות חייבות להתבצע על ידי מי שהוסמך לכך וחובה שיהיו בעלי היתר של המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות קרינה בהתאם לתקן. חשיבות ביצוע בדיקות קרינה עוד טרם סיום הבניה לפני התחלת האיכלוס של הדיירים רוכשי הדירות במבנה.


2018-08-23